خبری

جریده ای ملی جهان نما

موسس و مدیر مسول: محمد ظاهر “قاید”
نشرات : هفته وار
زبان نشراتی : فارسی دری و پشتو
محتوای مطالب : خبری ، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی
تاریخ انتشار اولین شماره : دوشنبه 6 قوس سال 1351 مطابق 27 نومبر 1972
تاریخ انتشار آخرین شماره : پنجشنبه 4 دلو سال 1352 مطابق 24 جنوری 1974

Darwaza Khona: Restoring a toll gate

To collect the toll from the caravans, a gate was built during the reign of Mir Qilich Ali Beg (1786-1817).

فراخوان سرتاسری شهروندان شریف ولایت کندز مورخ ۱۰ میزان ۱۳۹۴ در رابطه به سقوط سازمان یافته ی کندز

جناب فیض محمد دقیق فرزند راستین کندز مدوای آلام و رنجهای گذشته و حال کندزیان است. کارمایه ها و کارنامه های آقای دقیق زبان زد مردمان خاص و عام کندز است و ما شهروندان کندز افتخار این را داریم که آقای فیص محمد دقیق پرورانیده ی دامان پاک کندز است.