فرهنگی

عبدالجلیل “جلی” تاشقرغانی

عبد الجليل جلي از خُلم بوده در سال 1309 تولد يافته پدرش مير عصمت اله عاصمي نام داشت جلي علوم اد بي را در خُلم فرا گرفته و قريحۀ شاعري پيدا کرد در فن نقاشي و خطاطي نيز مهارت خوبي داشت ديوان اشعار نيز داشته وفاتش در سال 1337 واقع گرديده است. نمونۀ شعرش:   […]

جمال الدين خُلمي

مير جمال الدين متخلص به جمالي از شعراي نامدار منطقۀ باستاني خلم است به تاريخ   (       ?     ) در شهر تاشقرغان تولد يافته علوم مروجه را در زادگاهش فرا گرفت دانشنامۀ ادب فارسي در جلد سوم در مورد جمالي چنين مينويسد (در جواني با برادرش براي تحصيل به بخارا رفت پس از پايان تحصيل روانۀ […]

زندگینامه ای سید اکرم خان متخلص به تائب

     سید اکرم خان متخلص به تائب فرزند سید کمال الدین خان بوده در سال 1300 خورشیدی در دودمان با فضل و روحانی از تبار سادات خُلم پا به عالم هستی گذاشت علوم متداوله را نزد علما ی متبحرزادگاهش فرا گرفت به علوم ادبی و بلاغی دسترسی پیدا کرده تائب صاحب قریحه ی شعری و […]

چامه ای از دکتور قیام الدین برلاس راعی در ستایش مادر

  ای مادر! ای بیانگردنیای رازمن بر من بگو فسانه ی ملک وجود را از عالم بطون از عالم بهار شبستان هستیم از عالم تسلسل اسرار زندگی از عالمی که فیض وجود تو بوده مامن راز و نیازمن بر من بگو فسانه ی رمز ظهور را, وضع سجود را در صحنه ی جهان پر از […]

زندگی نامه ای محمد اکرم اکبری

محمد اکرم فرزند محمد اکبر ، اکبری تخلص میکند دربرج جوزای سنه۱۳۷۰خورشیدی درگذرحاجی رستم شهرستان خلم ،آستان بلخ پابه عرصهءوجودگذاشت…درآوان طفولیت باشوق وعلاقهءوالدینش درکانون علمی مدرسهءبیت القراءحضرت ابوبکرصدیق”رض”گسیل شدوتوأم باحمایت استادان گرامی به فراگیری مبانی علوم پرداخت ودرسال۱۳۸۴ بانیل درجهءفراغت دورهءحفظ قرآن عظیم الشأن فاخرگردید بعدا درمدرسهءخلیفه صاحب تردی”رح”(چهارسوق)برای ادامهءتحصیل رسم شاگردی نموده الی سنه۱۳۸۹علوم […]

آدمی مرغ بی بال است

طنزی از : عبدالمتین”پژمان” جمال کودک افلیج است ، که از زمان پا نهادن به عرصه ی وجود تا حال که سنش از 27 سال تجاوز میکند در گهواره به سر میبرد و قطعأ از وطن اصلی خویش ( گهواره) پا برون ننهاده است . زیرا او واکسین “پولیو” نشده ، دست و پا هایش […]

جمشید “احمدی”

جمشید (احمدی) فرزند حیت مراد یکتن از شعرای معاصر خلم بوده در سال 1358 خورشیدی در گذر صمد بای ناحیه ی اول شهر داری خلم درآغوش دودمان مستمندی پا به عالم هستی گذاشت تحصیلات ابتدائیه و ثانوی را در مکاتب زادگاهش بپایان رسانید و بنابر مشکلات عدیده از تحصیلات عالی بازماند مدتی بدیار غربت بسربرد […]

محمد اسماعیل اعرج

محمد اسماعیل،اعرج تخلص می کند از شعرای با ذوق ظریف و بذله گوی خُلم است وی فرزند آغا حیدر بوده در سال 1286 خورشیدی در گذرجهانگیر بیگ ناحیه ی اول شهرداری خُلم تولد گردیده است اعرج تحصیلات ابتدائیه را نزد علمای محل فرا گرفت خوشنویسی را آموخت و بعلوم ادبی نیز دسترسی پیدا کرد. اعرج […]

محمد عظیم الفت

محمد عظیم الفت در سال 1280 خورشیدی در خلم تولد یافته و در آن جا نشو ونما نموده است وی بعد از فرا گرفتن علوم متداوله در خلم به شغل میرزای پرداخته است الفت در شعر دارای قریحه ی عالی بوده و در سرودن انواع شعر دسترسی کامل داشت متأسفانه از آثارش جز چند غزلی […]

ابوالفضل سيرت

     اسمش ابوالفضل متخلص به سيرت در سال 1246 ق در خُلم تولد يافته دانشنامۀ ادب فارسي طي جلد سوم در مورد ابوالفضل سيرت چنين مينويسد ( مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت در روزگار فرمانروايي امير مظفرالدين < 1177- 1303 ق > رهسپار بخارا شد و تحصيلات خود را در آنجا پي گرفت […]

بیوگرافی پروفیسور قیام الدین راعی “برلاس”

قیام الدین فرزند محمد اسماعیل مخدوم ولدیت داملا قلندر تاشقرغانی آخند شهزاده ها در دربار امیر عبدالرحمان خان. تخلص و نام خانوادگی : راعی برلاس محل تولد : گذر گرم سیلی، شهر تاشقرغان، خُلم قدیم سال تولد : 1940/01/09 مقام علمی : پروفیسور دکتور تحصیل و وظایف: مکتب ابتدایی خُلم 1946-1951 متوسطه ابن سینا : […]

زنده گی نامه ای میر محمد امین بیگ متخلص به “والی”

میر محمد امین بیگ متخلص به والی فرزند میر قلیچ علی بیگ از امرای ملوک الطوایفی خُلم است که میر قلیچ علی بیگ فرزند ابدال خان علی چوپان که نام اصلی آن عادل بیگ بوده از ترک تبار های موی تن است که سلسله ی نسبش بازبک خان می رسد در عصر خود به محیط […]