هنری

کارت رأی دهی میگیرم

داستان کوتاه از: عبدالمتین “پژمان” کوکب سراسیمه و پریشان با آنکه ازدحام مردم مُجال قدم گذاشتن را برایش تنگ تر ساخته بود ، به پیش میرفت . او سیل آسا هر موانع که پیشاپیشش قرار میگرفت درهم شکسته خویشتن را به محل که محراق ازدحام و بیروبار مردم ، بخصوص زنان بود میرسانید. هوا بسیار […]

بیوگرافی بنگیچه ی تاشقرغانی

محمد جان ولد بدل مشهور به بنگیچه تاشقرغانی در سال 1307 ه ش در گذر ایش محمد بیک ناحیه اول شهر تاشقرغان مرکز ولسوالی خلم در یک خانواده هنرمند تولد شده است. پدرش به اسم بدل مشهور به بدل مست تاشقرغانی بوده به نواختن دنبوره مهارت داشته بنگیچه پدرش را درسن 2 سالگی از دست […]