• عبدالجلیل “جلی” تاشقرغانی

  • جمال الدين خُلمي

  • زندگینامه ای سید اکرم خان متخلص به تائب

  • چامه ای از دکتور قیام الدین برلاس راعی در ستایش مادر

  • زندگی نامه ای محمد اکرم اکبری

  • آدمی مرغ بی بال است

زمامداران تاشقرغان در سده نزدهم

در آواخر سده هجده ریس قبیله اوزبیکهای مویتن (شاخه قبیله قته غن) میر قلیچ علی بیگ بن میر مضراب بیگ، در دوران شاه زمان به اوج قدرت رسید. مناسبات خوب میر قلیچ علی بیگ با تیمور شاه در زمان رویارویی او با پادشاه بخارا و مصالحه بین آنها ایجاد گردید. خدمات میر قلیچ علی بیگ […]

فلسفه نام گذاری خلم – تاشقرغان

پوهاند دوکتور محمد حسین یمین در کتاب قیمت دار خویش ( افغانستان تاریخی فلسفه نام گذاری شهرها، شهرک ها، کوه ها و دریاها) در مورد فلسفه نام گذاری خلم چنین می نویسد ” یکی از وجه تسمیه شهرک خلم بنام بانی و موسس این شهر ارتباط میگیرد که گویند زنی بدین نام ملکه شهر بوده […]

آن سوی آزادی

شعری از: میرویس موج مدتی شد زين گلستان نغمهء شادی نيايد جز غم و اندوه نوا ی زين کهن وادی نيايد راد مردان را به تيغ نامرادی خسته سازند کز گروه بی تباران مردی و رادی نيايد چون حبابی هرطرف برپاست تاق کامرانی زين تنگ ظرفان به گيتی کار بنيادی نيايد ا ختيار خويش بردست […]

مرام نشراتی

تارنمای تاشقرغان، آیینه دار مدنیت و فرهنگ سرزمین باستانی و هنر پرور تاشقرغان است. این وبسایت در پهلوی آنکه بزرگان علم و هنر تاشقرغان را به معرفی میگیرد، از امروزیان نیز یاد نموده و به معرفی و ارائه داشته های فرهنگی و هنری بخردان و فرزانگان این خطه ء‌ همیشه بهار مبادرت خواهد ورزید. تاشقرغان […]

خُلم باستانی آشیان عقابان مغرور

خُلم باستانی را پاس داریم. این مام گرامی را گرامی تر از جان داریم. این خطه ء مردخیز را بستاییم. فرهنگ پربارش را چون مردمک چشم دوست داریم. از ورزیدگی ها و بهمنشی های نیاکان ورجاوند خویش درس ها گیریم و آموزه های طلایی شانرا سرمشق سازیم. با مشعل آزادی و آزادگی بسوی آفتاب حقیقت […]