ماه : آوریل 2016

بیوگرافی پروفیسور قیام الدین راعی “برلاس”

قیام الدین فرزند محمد اسماعیل مخدوم ولدیت داملا قلندر تاشقرغانی آخند شهزاده ها در دربار امیر عبدالرحمان خان. تخلص و نام خانوادگی : راعی برلاس محل تولد : گذر گرم سیلی، شهر تاشقرغان، خُلم قدیم سال تولد : 1940/01/09 مقام علمی : پروفیسور دکتور تحصیل و وظایف: مکتب ابتدایی خُلم 1946-1951 متوسطه ابن سینا : […]