ماه : مارس 2016

زنده گی نامه ای میر محمد امین بیگ متخلص به “والی”

میر محمد امین بیگ متخلص به والی فرزند میر قلیچ علی بیگ از امرای ملوک الطوایفی خُلم است که میر قلیچ علی بیگ فرزند ابدال خان علی چوپان که نام اصلی آن عادل بیگ بوده از ترک تبار های موی تن است که سلسله ی نسبش بازبک خان می رسد در عصر خود به محیط […]

روح الله بهرامیان تشنه

روح الله بهرامیان تشنه فرزند عبدالرزاق در سال 1366 در شهرستان خلم گذر آبدار دیده به جهان گشوده و در سال 1383 از لیسه ذکور خلم فارغ ، درسال 1387 از دانشکده ادبیات ، دانشگاه کابل سند لسانس و در سال 1393 از دانشگاه مذکور مدرک ماستری بدست آورده ، آغاز کار ادبی اش در […]

خلص سوانح مرحوم جنرال سید عثمان اندیشه

مرحوم جنرال سید عثمان اندیشه در سال 1305 هجری شمسی در ولسوالی خلم ولایت بلخ در یک خانواده شریف ، متدین و روشنفکر چشم به جهان گشود ، آوان طفولیت خویش را درین ولسوالی سپری نموده و بعد از تکمیل تعلیمات ابتدائی و متوسطه در ابتدائیه ولسوالی خلم دوره بکلوریا خویش را در لیسه عسکری […]