ماه : فوریه 2016

محمد حارث نبیل

محمد حارث نبیل فرزند محمد یونس از گذر تیلی ناحیه دوم شهر داری ولسوالی خُلم است وی در سال 1361 خورشیدی در ولایت قندز تولدگردیده . تحصیلات خود را در مکاتب مزارشریف و لیسه ذکور خُلم به پایان رسانیده . و در سال 1382 شامل تربیه معلم ولایت سمنگان گردید و در عین وقت به […]

عبدالغفار خاشع

عبدالغفار متخلص به خاشع فرزند عبدالوهاب در سال 1354 در ولسوالی خلم گذر میرزاشمس تولد گردیده. در سال 1390 از الحاقیه تربیه معلم ولسوالی خلم رشته اجتماعیات فارغ گردیده معلم برحال لیسه خواجه برهان میباشد. در سال 1380 به شعر روی آورده که مشوق این شاعر جوان مرحوم استاد صلاح الدین خان و مدیر صاحب […]