ماه : آگوست 2015

گناه شعری از : فروغ فرخزاد

بر روی ما نگاه خدا خنده می زند هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ایم زیرا چو زاهدان سیه کار خرقه پوش پنهان زدیدگان خدا می نخورده ایم پیشانی ار زداغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ نماز از سر ریا نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی: […]

بیوگرافی بنگیچه ی تاشقرغانی

محمد جان ولد بدل مشهور به بنگیچه تاشقرغانی در سال 1307 ه ش در گذر ایش محمد بیک ناحیه اول شهر تاشقرغان مرکز ولسوالی خلم در یک خانواده هنرمند تولد شده است. پدرش به اسم بدل مشهور به بدل مست تاشقرغانی بوده به نواختن دنبوره مهارت داشته بنگیچه پدرش را درسن 2 سالگی از دست […]

مخفی ستاره یی درافق تبعید

مخفی شاهدختی بود در تبعید. به تعبیری ستاره یی بود که در افق تبعید تابید. عمردرازی کرد؛ اما در اندوه و تنهایی. تاریخ تولد او را گاهی 1255 خورشیدی نوشته اند. گویا این زمانیست که پدر او محمود شاه عاجز که در زمان امیر شیر علی خان امیر بدخشان بود به حکم امیر عبدالرحمان خان […]

آخرین برگ

کارگر دختری ، مدت ها است بیمار است و بنیه اش روز به روز تحلیل می رود . پزشک و دختری که با بیمار هم منزل است و نقاش سال خورده ای که دوست آنهاست منتهای کوشش خود را میکنند ، لیکن دخترک دست از زندگی شسته است. پائیز است و برگ های سرخ پیچکی […]

زمامداران تاشقرغان در سده نزدهم

در آواخر سده هجده ریس قبیله اوزبیکهای مویتن (شاخه قبیله قته غن) میر قلیچ علی بیگ بن میر مضراب بیگ، در دوران شاه زمان به اوج قدرت رسید. مناسبات خوب میر قلیچ علی بیگ با تیمور شاه در زمان رویارویی او با پادشاه بخارا و مصالحه بین آنها ایجاد گردید. خدمات میر قلیچ علی بیگ […]