محمد عظیم الفت

محمد عظیم الفت در سال 1280 خورشیدی در خلم تولد یافته و در آن جا نشو ونما نموده است وی بعد از فرا گرفتن علوم متداوله در خلم به شغل میرزای پرداخته است الفت در شعر دارای قریحه ی عالی بوده و در سرودن انواع شعر دسترسی کامل داشت متأسفانه از آثارش جز چند غزلی دیگر چیزی در دست نیست وی در اغتشاش سال 1309 خورشیدی کشته شده است دو بند از مخمس الفت بر نعتیه ی شمس تبریزی:

 

 

ای خجل از پـــــــرتو روی نیکـــویت آفتاب              منفعل از سنبل زلــــف سیاهت مشک ناب

مشتری و مهرو ماه از برق رخسارت کباب               در شب معراج بودت جبرائیل اندر رکاب

پا نهــاده بــــر سریری گنــبد خضرا توئی                الفت غـم دیده از شـــوق رخت شد در بدر

زیر بار معصیت قدش دو تــــــا شد الحدز                دارد امید شفـاعت از تــــــو ای خیرالبشر

شمس تبریـــزی چه داند نعت پیغمبر زبر                مصـــطفی و مرتضی و سید اعلی توئی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *