زندگی نامه ای محمد اکرم اکبری

محمد اکرم فرزند محمد اکبر ، اکبری تخلص میکند دربرج جوزای سنه۱۳۷۰خورشیدی درگذرحاجی رستم شهرستان خلم ،آستان بلخ پابه عرصهءوجودگذاشت…درآوان طفولیت باشوق وعلاقهءوالدینش درکانون علمی مدرسهءبیت القراءحضرت ابوبکرصدیق”رض”گسیل شدوتوأم باحمایت استادان گرامی به فراگیری مبانی علوم پرداخت ودرسال۱۳۸۴ بانیل درجهءفراغت دورهءحفظ قرآن عظیم الشأن فاخرگردید بعدا درمدرسهءخلیفه صاحب تردی”رح”(چهارسوق)برای ادامهءتحصیل رسم شاگردی نموده الی سنه۱۳۸۹علوم مختلفه راتاحدی کمایی کرده بودکه متعاقبابه اساس یک توطئه نابهنگام راهی زندان شد ودرداخل زندان به سرایش اشعارپیوست که همواره احساس وسوزدرونی اش راباکشیدن به رشتهءنظم تصویرکرده است.که خیلی زیبا می سراید و یک اثر تحقیقی هم به نام ( دریچهُ  بسوی خُلم ) به کوشش جناب میرویس بلخی به چاپ رسید و به  دسترس علاقه مندان علم و فرهنگ قرار گرفت.

چنانچه خودگوید:

موج اشک وسوزوآهی نیمهءشبهای تار

بهرآن آفت  که آمدبرسرم باشد که چون

سالهابودم  درآغوش ومحیط  مدرسه

یکدم افتیدم  زفیضش دوراینجا واژگون

فکرمن معطوف آن نبودکه چونم گفته اند

چون  خدا داند کسی راکوبودنزدش زبون

وطن

 

ای جوان!قوت بازوی تو درکاروطن

گربود،گل بکشد  تربت  پرخارو طن

اودلیری که  به راهء وطن‍ش گام  نهد

لقبش نام کند  صفدر وصفار   وطن

این بدانی که بسارفته  ازین میهن  تو

سربکف شیردلان،خادم وغمخواروطن

قیمت  کشور  توخون   شهیدان   بود

کوهسارش  چوبود مولد  احرار وطن

هرگلی سرخ که بینی تودرین ملک بدان

کو درفشی  بود ازخون علمدار  وطن

هوش کن بازنمادیده، به وی جان بده

که جفادیده  فزون دیدهء  بیدار وطن

 

×××××××

 

زجفاهای حسودان که درین خاک رسید

چون صحت یاب شودحالت بیماروطن؟

بسکه رنج وتعبی ملت این خاک کشید

خامه خون میچکد ازگفتن بسیار وطن

ظالمان تیغ ستم چونکه فراوان زدند

میکند قصهء غم دفتر  خونبار  وطن

آسیا پیکر  و این خاک  بود دل  بمیان

قلب راضربه  زند دشمن  مکار وطن

چشم گیتی  بجهان کی به مثالیش  بدید؟

که خون آید عوض نغمه زمنقار وطن

فاش ترگویم ازین معضله دل تنگ شدم

که چسان بردفلک  قوم  فداکار  وطن

لاف خدمت همه راورد زبان است ولیک

کم نماید رخ خود مرد   وفادار   وطن

ایکه افغان  تویی ومادرت این خاک بود

جهد کن تاکه شوی درصف انصار وطن

اکبری! طبع ضعیفت  نتوان  نظم  بداد

که سخن بیش بیاری توبه اشعاروطن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *