زندگینامه ای سید اکرم خان متخلص به تائب

     سید اکرم خان متخلص به تائب فرزند سید کمال الدین خان بوده در سال 1300 خورشیدی در دودمان با فضل و روحانی از تبار سادات خُلم پا به عالم هستی گذاشت علوم متداوله را نزد علما ی متبحرزادگاهش فرا گرفت به علوم ادبی و بلاغی دسترسی پیدا کرده تائب صاحب قریحه ی شعری و ذوق ادبی بوده گاه گاهی طبع لطیفش را می آزمود و اشعار نغز می سرود در سال 1329 خورشیدی در شهر خُلم وفات یافت :

          ریح راحت بخش و عطر جانفزا دارد بهار

                                                  مسند سلطانی گلـــــــرا سزا دارد بهار

          امر از خیر البشر شد اغتنام بــــــــــرد او

                                                 علت کل مــــــرض ها را دوا دارد بهار

          از شمیمش یک جهانی را معطر می کند

                                                 در بغل صد نا فه ی مشک ختا دارد بهار

          زنده گرداند بدم پژمرده ی پـــــــارینه را

                                                 گر بخوانی محیی موتاش جا دارد بهار

           یا سمن و نرگس وریحان و ورد و نسترن

                                                 نونهالان قشنگ و خـــــوشنما دارد بهار

           هر سحر بر فرق گلبن می نهد اکلیل گل

                                                سرو گردن را بـــــــاوج ارتقا دارد بهار

          باغ را از سبزه و از هار نقاشی کند

                                            کلک مانی را خجل زین رنگ ها دارد بهار

         از نسیم وصوت بلبل و از نمایش های گل

                                               تلگراف و رادیـــــــو هم سینما دارد بهار

         از صــــدای رعد توپ آتش افشانش ببین

                                               و زشعاع بــــــرق عالم پر ضیا دارد بهار

         گه زقهر از ژاله بمباری کند گاهی زلطف

                                                ازنل ابــــــــــــر کرم آب صفا دارد بهار

         گه نمایان می کند شمشیر از قوس قزح

                                            جمله تجهیزات حربـــــــی در فضا دارد بهار

                                تا یبا فصل ربیع هنگام خــاموشی کجاست

                               لب کشاکز هر طرف شور و نوا دارد بهار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *