• عبدالجلیل “جلی” تاشقرغانی

  • جمال الدين خُلمي

  • زندگینامه ای سید اکرم خان متخلص به تائب

  • چامه ای از دکتور قیام الدین برلاس راعی در ستایش مادر

  • زندگی نامه ای محمد اکرم اکبری

  • آدمی مرغ بی بال است

معلومـات اساسی و درخور تعمق در مورد نهر برزوی دهقان

نهر یکه احیای آن سراب تشنه گی ده ها هزار هکتار زمین لامزوع ولسوالی های تاشقرغان ،نهرشاهی ، بلخ و الی اندخوی را به واقعیت مبدل ساخته و به رونق و گسترده گی زراعت و دام پروری این مناطق می انجامد و صد ها تن از اهالی که در ماورای جریان این نهر قرار خواهند […]

زمامداران تاشقرغان در سده نزدهم

در آواخر سده هجده ریس قبیله اوزبیکهای مویتن (شاخه قبیله قته غن) میر قلیچ علی بیگ بن میر مضراب بیگ، در دوران شاه زمان به اوج قدرت رسید. مناسبات خوب میر قلیچ علی بیگ با تیمور شاه در زمان رویارویی او با پادشاه بخارا و مصالحه بین آنها ایجاد گردید. خدمات میر قلیچ علی بیگ […]

خُلم باستانی آشیان عقابان مغرور

خُلم باستانی را پاس داریم. این مام گرامی را گرامی تر از جان داریم. این خطه ء مردخیز را بستاییم. فرهنگ پربارش را چون مردمک چشم دوست داریم. از ورزیدگی ها و بهمنشی های نیاکان ورجاوند خویش درس ها گیریم و آموزه های طلایی شانرا سرمشق سازیم. با مشعل آزادی و آزادگی بسوی آفتاب حقیقت […]

جریده ای ملی جهان نما

موسس و مدیر مسول: محمد ظاهر “قاید”
نشرات : هفته وار
زبان نشراتی : فارسی دری و پشتو
محتوای مطالب : خبری ، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی
تاریخ انتشار اولین شماره : دوشنبه 6 قوس سال 1351 مطابق 27 نومبر 1972
تاریخ انتشار آخرین شماره : پنجشنبه 4 دلو سال 1352 مطابق 24 جنوری 1974

عبدالجلیل “جلی” تاشقرغانی

عبد الجليل جلي از خُلم بوده در سال 1309 تولد يافته پدرش مير عصمت اله عاصمي نام داشت جلي علوم اد بي را در خُلم فرا گرفته و قريحۀ شاعري پيدا کرد در فن نقاشي و خطاطي نيز مهارت خوبي داشت ديوان اشعار نيز داشته وفاتش در سال 1337 واقع گرديده است. نمونۀ شعرش:   […]

جمال الدين خُلمي

مير جمال الدين متخلص به جمالي از شعراي نامدار منطقۀ باستاني خلم است به تاريخ   (       ?     ) در شهر تاشقرغان تولد يافته علوم مروجه را در زادگاهش فرا گرفت دانشنامۀ ادب فارسي در جلد سوم در مورد جمالي چنين مينويسد (در جواني با برادرش براي تحصيل به بخارا رفت پس از پايان تحصيل روانۀ […]

زندگینامه ای سید اکرم خان متخلص به تائب

     سید اکرم خان متخلص به تائب فرزند سید کمال الدین خان بوده در سال 1300 خورشیدی در دودمان با فضل و روحانی از تبار سادات خُلم پا به عالم هستی گذاشت علوم متداوله را نزد علما ی متبحرزادگاهش فرا گرفت به علوم ادبی و بلاغی دسترسی پیدا کرده تائب صاحب قریحه ی شعری و […]

چامه ای از دکتور قیام الدین برلاس راعی در ستایش مادر

  ای مادر! ای بیانگردنیای رازمن بر من بگو فسانه ی ملک وجود را از عالم بطون از عالم بهار شبستان هستیم از عالم تسلسل اسرار زندگی از عالمی که فیض وجود تو بوده مامن راز و نیازمن بر من بگو فسانه ی رمز ظهور را, وضع سجود را در صحنه ی جهان پر از […]

زندگی نامه ای محمد اکرم اکبری

محمد اکرم فرزند محمد اکبر ، اکبری تخلص میکند دربرج جوزای سنه۱۳۷۰خورشیدی درگذرحاجی رستم شهرستان خلم ،آستان بلخ پابه عرصهءوجودگذاشت…درآوان طفولیت باشوق وعلاقهءوالدینش درکانون علمی مدرسهءبیت القراءحضرت ابوبکرصدیق”رض”گسیل شدوتوأم باحمایت استادان گرامی به فراگیری مبانی علوم پرداخت ودرسال۱۳۸۴ بانیل درجهءفراغت دورهءحفظ قرآن عظیم الشأن فاخرگردید بعدا درمدرسهءخلیفه صاحب تردی”رح”(چهارسوق)برای ادامهءتحصیل رسم شاگردی نموده الی سنه۱۳۸۹علوم […]

آدمی مرغ بی بال است

طنزی از : عبدالمتین”پژمان” جمال کودک افلیج است ، که از زمان پا نهادن به عرصه ی وجود تا حال که سنش از 27 سال تجاوز میکند در گهواره به سر میبرد و قطعأ از وطن اصلی خویش ( گهواره) پا برون ننهاده است . زیرا او واکسین “پولیو” نشده ، دست و پا هایش […]

کارت رأی دهی میگیرم

داستان کوتاه از: عبدالمتین “پژمان” کوکب سراسیمه و پریشان با آنکه ازدحام مردم مُجال قدم گذاشتن را برایش تنگ تر ساخته بود ، به پیش میرفت . او سیل آسا هر موانع که پیشاپیشش قرار میگرفت درهم شکسته خویشتن را به محل که محراق ازدحام و بیروبار مردم ، بخصوص زنان بود میرسانید. هوا بسیار […]

جمشید “احمدی”

جمشید (احمدی) فرزند حیت مراد یکتن از شعرای معاصر خلم بوده در سال 1358 خورشیدی در گذر صمد بای ناحیه ی اول شهر داری خلم درآغوش دودمان مستمندی پا به عالم هستی گذاشت تحصیلات ابتدائیه و ثانوی را در مکاتب زادگاهش بپایان رسانید و بنابر مشکلات عدیده از تحصیلات عالی بازماند مدتی بدیار غربت بسربرد […]

محمد اسماعیل اعرج

محمد اسماعیل،اعرج تخلص می کند از شعرای با ذوق ظریف و بذله گوی خُلم است وی فرزند آغا حیدر بوده در سال 1286 خورشیدی در گذرجهانگیر بیگ ناحیه ی اول شهرداری خُلم تولد گردیده است اعرج تحصیلات ابتدائیه را نزد علمای محل فرا گرفت خوشنویسی را آموخت و بعلوم ادبی نیز دسترسی پیدا کرد. اعرج […]

محمد عظیم الفت

محمد عظیم الفت در سال 1280 خورشیدی در خلم تولد یافته و در آن جا نشو ونما نموده است وی بعد از فرا گرفتن علوم متداوله در خلم به شغل میرزای پرداخته است الفت در شعر دارای قریحه ی عالی بوده و در سرودن انواع شعر دسترسی کامل داشت متأسفانه از آثارش جز چند غزلی […]